پوهنتون لغمان

پوهنتون لغمان متعهد است ، تا در پنج ساله اینده با در نظر ګرفتن قوای بشری کشور، پروګرام های علمی تخصصی را به سطح لیسانس و با روحیه اسلامی و ملی و کادر های فهمیده در جامعه تقدیم می دارند.

 

پیام رئیس پوهنتون لغمان

 

11 months 3 weeks ago

پوهنتون لغمان با کیفیت تحصیلات عالی و سیستم تحقیقات پیشرفته علمی، با رهبری توانا و مدیریت درست، ملزم به انکشاف و پیشرفت یک افغانستان با ثبات و با رعایت و اصول اسلامی و معیار های ملی و بین المللی متعهد است. بدین لحاظ، از تمامی استاذان و محققان علم پرور کشور تقاضا مندیم تا با روحیه همکار نزدیک با این نهاد علمی در زمینه های ګوناګون در جهت پیشرفت و تحقیقات هر چه بیشتری علمی، ګام های مثبت و ارزنده را بردارند.

با احترام

پوهنیار محب الله هدایت
Chancellor Photo

بست های خالینمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۹:۲۲
Background image

اعلان کاریابی

برای امتحان میباشد.